Hovedinnhold
Skriv ut

Virksomhetssertifikat

Innloggingsmetoden er først og fremst beregnet på større virksomheter.

Logg inn med virksomhetssertifikat

Regnskapsfører- og revisorenhet med virksomhetssertifikat kan for eksempel jobbe på vegne av klienter sitt organisasjonsnummer med tilhørende underenheter.

Ikke alle tjenester støtter bruk av virksomhetssertifikat og krever personlig innlogging. 

 

Kom i gang

Trinn 1: Installer virksomhetssertifikatet på din datamaskin

Hvordan dette gjøres, kan leverandør av sertifikatet være behjelpelig med (Commfides eller Buypass).

Innlogging med virksomhetssertifikat kan kun benyttes på maskinenhet som har fått sertifikatet installert. 

Trinn 2: Opprett en virksomhetsbruker på Altinn.no

Kan gjøres enten ved innlogging eller under Profil, roller og rettigheter.

  • Velg Logg inn > Gå videre til flere innloggingsmetoder > Innlogging med virksomhetssertifikat > Velg sertifikat og Lag ny bruker.

Trinn 3: Virksomhetsbruker får delegert roller

Når virksomhetsbrukeren er opprettet, kan daglig leder/styreleder eller annen person med delegeringsrettighet for virksomheten, delegere roller og rettigheter til virksomhetsbrukeren(e).

Roller delegeres til brukernavn fra menyen Profil, roller og rettigheter > Andre med rettigheter på virksomheten.

Delegere til virksomhetsbruker