Hovedinnhold
Skriv ut

Profil og aktørvalg

I Min profil kan du gjøre endringer av dine brukerinnstillinger, blant annet hva som skal være din forhåndsvalgte aktør når du logger inn i Altinn.