Hovedinnhold
Skriv ut

Hva er overstyr tilgang?

Du kan tillate eller nekte andre personer tilgang på enkeltskjema- eller tjenester via funksjonen Overstyr tilgang. Denne funksjonen finner du til høyre for den aktuelle tjenesten i Min meldingsboks.

Når du overstyrer tilgang gjelder dette kun for det spesifikke skjemaet eller tjenesten du gjør dette på.

Noen eldre tjenester innehar ikke denne funksjonen.

Overstyring av tilgang kan kun gjøres til personer med fødselsnummer eller brukernavn registrert på fødselsnummer. 

Overstyr tilgang til en tjeneste

 

 

Hvordan kan jeg slette en overstyrt tilgang?

Klikk på Overstyr tilgang til høyre for det aktuelle skjemaet og velger Slett til høyre for personen som har fått overstyrt tilgang. 

Slette overstyrt tilgang