Hovedinnhold
Skriv ut

Samlesider

På samlesidene kan du samle de tjenestene som er relevante for deg eller din virksomhet. Du kan for eksempel benytte en samleside til å samle tjenester til en vikar som skal utføre arbeid på vegne av deg i Altinn.

Personer som eventuelt skal få tilgang til samlesiden, må ha rollene til tjenesten(e) som samlesiden inneholder.


Opprette ny samleside 

Du kan opprette ny samleside ved å trykke på Opprett ny samleside under Samlesider og e-dialoger i Min meldingsboks. Du velger selv et navn på samlesiden.

Opprett samleside

På samlesiden har du mulighet til å lage en egen samling av tjenester. Du kan legge til eller fjerne elementer fra katalogen Skjema og tjenester og Min meldingsboks. Tjenester du legger til i samlesiden fra Min meldingsboks, vil også bli liggende i meldingsboksen.

Du kan også legge inn egne kommentarer i kommentarfeltet på høyre side.

Funksjonen for å legge til elementer og kommentarer finner du øverst til høyre når du står i samlesiden.

Legge til elementer i samleside

Avslutte og arkivere samlesiden

En samleside kan du velge å ha aktiv i ubegrenset tid, eller du kan velge å arkivere den når du er ferdig med de tjenestene den inneholder.  For eksempel på årlig basis.

Dersom du arkiverer en samleside som inneholder tjenester som er aktive, vil disse automatisk forsvinne fra samlesiden. De vil fremdeles ligge under Min meldingsboks > Til min behandling eller Venter på andre, avhengig av status.

Arkiverte samlesider som er opprettet på en virksomhet kan ikke slettes.


Arkiveringsfunksjonen finner du nederst til høyre, når du står inne på samlesiden.

Avslutt og arkiver samleside