Hovedinnhold
Skriv ut

Utenlandsk bruker

De fleste tjenestene i Altinn krever at du har et norsk fødselsnummer eller D-nummer. Men noen få tjenester er tilgjengelig med selvregistrert bruker.

  • Folkeregisteret hos Skatteetaten kan svare på spørsmål om tildeling av norsk ID nummer.
  • I tilfeller der personen trenger et D-nummer på bakgrunn av at personen skal registreres med rolle (f.eks. daglig leder, styremedlem osv.) på en virksomhet eller skal utføre rapportering i Altinn på vegne av rolleinnehaver for virksomheten, kan det søkes om D-nummer via Brønnøysundregistrene. 

 

Har du hatt D-nummer og fått nytt fødselsnummer?

Du vil nå ha to brukerkontoer på Altinn. Fødselsnummeret vil være den gjeldende kontoen.

Selv om du har fått nytt fødselsnummer, kan du logge inn med gammelt D-nummer. Forutsatt at du har innlogging som tilhører D-nummeret. Du kan ikke bestille nytt kodebrev på D-nummeret, etter at du har fått nytt fødselsnummer.

Logger du inn med D-nummer etter at du har fått nytt fødselsnummer, vil navnet ditt være erstattet med bokstaven X.

Eventuelle dokumenter osv. som ligger på D-nummer konto, kan dessverre ikke overføres til ny brukerkonto. Får du ikke logget inn med gammelt D-nummer, kan du kontakte etaten(e) du eventuelt har mottatt dokumenter fra og be om å få tilsendt en papirkopi. 

 

Har du ikke norsk fødsels- eller D-nummer?

  • Da kan du opprette en selvregistrert bruker. Innlogging med selvregistrert bruker gir sikkerhetsnivå 0 og tilgang til et fåtall tjenester. Les mer om selvregistrert bruker.

Du kan senere overføre data til et fødsels- eller D-nummer når du eventuelt får dette. Overføringstjenesten finner du i Profil, roller og rettigheter > Avanserte innstillinger.

Selvregistrert bruker - overfør bruker til fødselsnummer