Hovedinnhold
Skriv ut

Virksomhet

Er du innehaver av enkeltpersonsforetak, styremedlem i en forening, daglig leder i et selskap?

Da får du automatisk tilgang til å representere virksomheten i Altinn. Du får tilgang fordi du er registrert med en rolle (for eksempel styrets leder, daglig leder osv.) på virksomheten i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene).

I Altinn kaller vi dette for forhåndstildelte roller. Men du kan også ha tilgang til å representere en virksomhet på bakgrunn av at noen har delegert rolle(r) til ditt fødselsnummer eller til et organisasjonsnummer der du er registrert som daglig leder eller styreleder.

Personer med forhåndstildelte roller eller delegerte roller, logger inn på vanlig måte ved bruk av fødselsnummer/D-nummer og kan velge hvem de skal representere etter innlogging.

Ny bruker - velge aktør

For å gi andre tilgang til virksomheten i Altinn, kan du delegere roller og rettigheter videre til både person og organisasjon.

Forutsetningen for å kunne delegere roller, er at du selv har rollen som skal delegeres og i tillegg har rollen Tilgangsstyring. Innehaver, daglig leder, styreleder med flere (se oversikten over forhåndstildelte roller) har automatisk rollen Tilgangsstyring og rettighet til å utføre delegering i Altinn.

Delegering av roller og rettigheter gjøres fra menyen Profil, roller og rettigheter > Andre med rettigheter til virksomheten. Dette kan for eksempel være aktuelt når du ønsker at regnskapsfører/revisor eller annen person skal utføre rapportering på vegne av virksomheten i Altinn.

Regnskapsfører/revisor som er registrert i Enhetsregisteret på den aktuelle virksomheten, får automatisk et sett med roller i Altinn. Disse «rollepakkene» er tilpasset den funksjonen regnskapsfører/revisor er tenkt å ha i Altinn.