Hovedinnhold
Skriv ut

Roller og rettigheter

Hvilken rolle trenger jeg for å gi roller til andre?

For å kunne gi roller og rettigheter til andre, trenger du rollen som heter Tilgangsstyring. 

I tillegg må du ha rollene som kreves på skjemaet/tjenesten som du skal gi rettigheter til.

Hvordan kan jeg gi roller og rettigheter til andre?

Du kan gi roller og rettigheter til andre fra menyen Profil, roller og rettigheter > Andre med rettigheter på virksomheten eller Andre med rettigheter til skjema og tjenester (privatperson).

Hvordan finner jeg ut hvilken rolle jeg trenger?

  • Informasjon om rollekrav finner du under Krav til innsender informasjonssiden til det enkelte skjemaet/tjenesten.

Du kommer til informasjonssiden etter å ha søkt opp og valgt skjemaet/tjenesten i menyen Skjema og tjenester.


Jeg får ikke slettet roller og rettigheter

Hvis du ikke får valget Fjern en eller flere rettigheter på den personen eller virksomheten du representerer når du står under menyen Skjema og tjenester du har rettighet til, kan årsaken være at rettighetene er gitt til et organisasjonsnummer der du er registrert som daglig leder eller styreleder.

I slike tilfeller må du gå inn på Andre med rettigheter til virksomheten eller Andre med rettigheter til skjema og tjenester og velge Se alle med rettigheter på virksomheten der du er registrert som daglig leder/styreleder. Velg deretter Gi og fjern rettigheter på virksomheten som kommer opp til høyre i listen. Du vil da få valget Fjern en eller flere rettigheter.

Det kan være andre årsaker til at du ikke får slettet rollene og rettighetene du har, som for eksempel at du er registrert som styremedlem osv. Hvis disse opplysningene ikke er riktige, kan det sendes inn en melding om egenfratreden eller endringsmelding til Brønnøysundregistrene via skjemaet som heter Samordnet registermelding.

Når og av hvem er roller delegert?

Aktivitetsloggen viser informasjon om når en rolle ble gitt eller slettet, og av hvem. 

Aktivitetsloggen finner du under Profil, roller og rettigheter > Andre med rettigheter til skjema og tjenester eller Andre med rettigheter til virksomheten.

  • Merk at du må ha rollen Tilgangsstyring for å få tilgang til å se aktivitetsloggen, men du kan likevel sjekke når og av hvem en rolle ble gitt på deg selv og andre via spørsmålstegnet til høyre for den aktuelle rollen. Les mer om aktivitetslogg og historikk 

Hvorfor får jeg feilmelding når jeg forsøker å gi rolle til andre?

Får du feilmeldingen Brukeren du har identifisert, er ikke gyldig, har feil format eller eksisterer ikke når du skal gi rolle(r) til andre, må du sjekke at fødselsnummer/brukernavn og etternavn er skrevet riktig.

Hvis det er det, skyldes denne feilmeldingen at brukeren du prøver å gi rolle til ikke har vært innlogget i Altinn tidligere. Be brukeren logge inn og forsøk deretter å gi rolle på nytt.