Hovedinnhold
Skriv ut

Tips for synshemmede

Tjenester i Altinn er tilgjenglige med bruk av skjermleser og leselist.

Sider med menyer har snarveilenker til hovedinnhold og til kort hjelpetekst. Lenker med teksten Hjelp til... åpner online hjelp i nytt vindu. Lukk dette for å gå tilbake til Altinn-portalen.

Bruk menylenken Min meldingsboks for å gå til siden med alle dine skjema og meldinger i Altinn. Bruk lenken Til min behandling for det som er mottatt og under arbeid. Bruk lenken Arkivert for det som er sendt inn. Når en lenke ikke er tilgjengelig, er det fordi den allerede er valgt. 

Sider med søkefelt og Oppdater-knapp viser resultatlisten i en tabell rett etter Oppdater-knappen. 
Nye skjemaer/tjenester i Altinn er tilpasset bruk av skjermleser/leselist. Enkelte eldre skjema kan være vanskelige å bruke.


For nye skjema: Du fyller ut og blar gjennom et skjema ved knappene Forrige og Neste. Før innsending må du klikke på knappen Kontroller skjema. Da listes eventuelle feilmeldinger i eget vindu med Lukk-knapp. Hvis ingen feil, blir knappen Videre til innsending tilgjengelig. Når skjema er sendt inn, kommer du til en kvitteringsside. 

I skjema ligger ofte knapper som ikke leses opp, fordi teksten er kun et spørsmålstegn. En slik knapp leder til hjelpetekst for feltet du står ved. 

Skjema du sender inn i Altinn, lagres som pdf-dokument. Disse er lesbare med skjermleser og leselist. 

Bruk innstillinger i nettleseren for å justere skriftstørrelsen. Du forstørrer innholdet på siden ved å bruke Ctrl (kontroll-tasten) +. Hold nede kontroll-tasten og klikk på pluss-tasten et antall ganger til ønsket størrelse. Minus reduserer størrelsen tilsvarende.

 

Logo WCAG nivå AA

Universell design: Altinn tjenesteportal overholder nivå AA i WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines - retningslinjer for tilgjengelig innhold på Internett).