Hovedinnhold
Skriv ut

Skjema - finne

Skjema og tjenester

Under Skjema og tjenester i hovedmenyen finner du en komplett liste over alle skjema og tjenester. Du kan filtrere listen etter tema og tjenesteeier/etat. Du kan også søke på skjemanavn eller skjemanummer (for eksempel RF-0002). Menyen til venstre viser til en hver tid hva du har søkt på.

Du kan også sortere listen over skjema og tjenester alfabetisk etter skjemanummer, skjemanavn og tjenesteeier/etat, ved å klikke på overskriftene i tabellen.

 

Altinn - Skjemakatalog

Klikk på skjemanavnet. Du kommer da til en informasjonsside om skjemaet. Selve skjemaet finner du under overskriften Hvor finner du skjemaet / Hvor finner du tjenesten. Etter at du har klikket på lenken kan du starte skjemautfyllingen. Noen skjema har flere versjoner. Eldre versjoner finner du nederst på informasjonssiden til det aktuelle skjemaet.

 

Skjema og meldinger direkte fra etat

Et skjema som er påbegynt eller sendt deg direkte fra etat, finner du i Min meldingsboks > Til min behandling, eller > Venter på andre.

Under Til min behandling finner du også mottatte meldinger.

 

Finne skjema som er påbegynt

Skjema som er påbegynt finner du i Min meldingsboks > Til min behandling eller > Venter på andre.

Du har rettighet til å arbeide i skjemaer som ligger i Min meldingsboks > Til min behandling.

 

Finner ikke skjema andre har sendt deg

  • Representerer du riktig virksomhet?
  • Har du nødvendige roller/rettigheter for å se skjemaet?

Skjema andre har videresendt

Du finner skjema som andre har sendt til deg under Min meldingsboks > Til min behandling

Dersom du ikke finner skjemaet må du sjekke at du rapporterer for riktig virksomhet og at du har de nødvendige rettighetene for skjema.

Arkivert skjema som utgangspunkt for nytt skjema

I enkelte tilfeller kan du bruke et tidligere innsendt skjema som utgangspunkt for ny rapportering. Dette forutsetter at skjemaet ikke er kommet i ny versjon siden sist. Dersom du får opp valget Lag ny kopi på et innsendt skjema kan du starte utfyllingen med utgangspunkt i tidligere innsendt informasjon.

 

Bruk kopi som grunnlag for nytt skjema

 

Arkiverte skjema finner du under Arkivert i venstremenyen på Min meldingsboks.

Eldre versjoner av et skjema

Eldre versjoner av skjemaet finner du nederst på informasjonssiden for det aktuelle skjemaet.