Hovedinnhold
Skriv ut

Fylle ut skjema

Navigasjon i skjema

Det er ulike måter å navigere i et skjema på. Bruk knappene Forrige og Neste når du vil bla i et skjema. Knappene finnes nederst på siden.

Knapper og lenker for navigering i skjema

I noen skjemaer kan du klikke på siden du ønsker å gå til i menyen til venstre. Du kan også navigere mellom hovedskjema og eventuelle vedleggsskjemaer.

Hjelp til utfylling av felter i skjema

Det finnes flere ulike hjelpefunksjoner i Altinn. Når du er inne i et skjema, vil du finne et spørsmålstegn ved siden av utvalgte felter. Ved å klikke på spørsmålstegnet, vil du få en hjelpetekst til høyre på siden.

Du finner kontaktinformasjon til faglig brukerstøtte under Om skjema oppe til høyre på siden. Her finner du også generell informasjon om skjema.

Legge til rader

Enkelte ganger inneholder et skjema for få felt. Skal du for eksempel oppgi de fem barna dine og kun har fire felt tilgjengelig i skjemaet, trenger du et nytt felt. Du kan utvide skjemaet med flere rader ved å trykke Legg til-knappen som finnes i underkant av tabellen.

NB! For at innhold du legger til i nye rader skal mellomlagres må du gå fram og tilbake mellom sider i skjemaet.