Hovedinnhold
Skriv ut

Funksjoner i skjema

Skjemaene som ligger på Altinn, er satt opp etter de samme prinsippene og er derfor ganske like.

Skjemaene er dynamiske og tilpasser seg de valgene du gjør. På den måten slipper du å få opp felt du ikke trenger å fylle ut.

Skjemaene i Altinn er tilpasset elektronisk bruk og egner seg derfor ikke for utskrift og innsending på papir.

Men alle skjema som ligger i Min meldingsboks innehar en utskrifts funksjon.

Utskriftsfunksjon

Fylle ut skjema

Ved å klikke på spørsmålstegn inne i skjemaet, får du opp nyttig informasjon om blant annet utfylling. 

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet, kan du også kontakte etaten som er eier og mottaker av skjemaet du bruker.

Kontaktinformasjon til etaten finner du på informasjonssiden til det enkelte skjemaet. Se menyen Informasjonssiden på venstre side, for hjelp til å finne informasjonssiden til det enkelte skjemaet.

Info i spørsmålstegn

 

Navigere i skjemaet

Du kan navigere i skjemaet ved å bruke menyen på venstre side eller Neste- og Forrige – knappen nederst på siden.

Steginformasjonen øverst, midt på siden viser hvilket steg du befinner deg i.

Navigere inne i skjemaet

 

Legge til og slette rader

Flere skjema innehar funksjonalitet for å legge til og fjerne rader. Klikk på Legg til ny rad under eksisterende rad for å legge til ny.

Legge til rader

Rader slettes ved å klikke på pilen til venstre for raden som er lagt til.

Du kan også legge til rader over og under gjeldende rad ved å klikke på denne pilen.

Slette rader


Legge til og fjerne hele seksjoner

I noen skjema kan du legge til og fjerne hele seksjoner i skjemaet.

Dette er for eksempel mulig i a-meldingen (A01).

Legge til og fjerne seksjoner

 

Røde stjerner og feilmeldinger

Alle felt med rød stjerne må fylles ut. Mangler det utfylling eller felt er fylt ut feil, markeres dette med en rød stjerne og feilmelding/ forklaring vises på høyre side.

Rød stjerne


Når du klikker på Kontroller skjema – knappen blir eventuelle feil eller mangler listet opp i et nytt vindu.

Disse feilene må rettes, før skjemaet kan gå videre til neste steg i innsendingsprosessen.

Du kan klikke direkte på den røde teksten for å komme tilbake i skjemaet, hvor feilen ligger.

Feil må rettes

Kontrollere skjema og videre til innsending

Når skjemaet er kontrollert uten feil og mangler, vil knappen Videre til signering/innsending bli sort og du kan gå videre til neste steg.

Grå knapp indikerer at skjemaet ikke er ferdig kontrollert. Noen skjema krever også at du kontrollerer vedlegg under fanen Oversikt - skjema og vedlegg.

Grå knapp


Grå knapp kan i noen tilfeller også bety at du ikke har rettighet til å gjøre neste steg.

Dette vil i så fall vises som en egen melding øverst i bildet.

Ikke rettighet til neste steg