Du har søkt:


Hovedinnhold

Velg hva som skal vises i listen

Tema
Vis kun skjema/tjenester for dette området

Tjenesteeier/etat
Hvem tilbyr tjenesten?

 

Søkeresultat

57 elementer i listen

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
(Åpne skjemaet i Altinn) Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehold, planter og vann) Mattilsynet
RF-1220 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Skatteetaten
LDIR-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Landbruksdirektoratet
LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
LDIR-056 (Åpne skjemaet i Altinn) Endring av bankkontonummer for landbruksforetak Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Erstatningsordningene i landbruket Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forflytning av småfe mellom dyrehold Mattilsynet
RF-1016 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Formue av skogeiendom Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av biproduktvirksomhet Mattilsynet
SLF-910 Grøfting og gjødsling Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Husdyrregisteret Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding slakteplan Mattilsynet
SLF-840 (Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av kraftfôrsalg Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering omsetning såvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Kvoteordningen for melk Landbruksdirektoratet
RF-1177 (Dette vedleggsskjemaet er tilgjengelig i Altinn) Landbruk Skatteetaten
RA-0745 (Åpne skjemaet i Altinn) Landbruksundersøkelsen 2017 Statistisk sentralbyrå
Legemidler til dyr. Resept for legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding i forbindelse med prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
Melding om flytting til vandreplass Mattilsynet
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører Mattilsynet
SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av animalske biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av fôrvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny plantevernmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny produksjon/omsetning av planter, planteprodukter, trelast og treemballasje Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Nytt/endre dyrehold Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk innrapportering for omsetning av gjødselsvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Plantesunnhetssertifikat for eksport Mattilsynet
RA-0433 (Åpne skjemaet i Altinn) Potet- og grovfôravlinger Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
LDIR-060 (Åpne skjemaet i Altinn) Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Landbruksdirektoratet
SLF-918 Rapportering av skogfond og måleopplysninger Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere eller melde import av planter og plantemateriale Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av gjødselprodukt Mattilsynet
Sertifisering, registrering og oppdatering av stasjonær bigård Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Skogfond og tømmeravvirkning Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Skogfondssystemet Landbruksdirektoratet
Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri Mattilsynet
SLF-151 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv Landbruksdirektoratet
SLF-902 Søknad om bygging av landbruksvei Landbruksdirektoratet
M-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Landbruksdirektoratet
SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet
SLF-916 Søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til organisert beitebruk Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering av antall småfe Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering av såvare Mattilsynet

Hvordan finner jeg rett skjema?

Introduksjon og hjelp

Her i Skjema og tjenester finner du statlige skjema som næringslivet er pålagt ved lov å sende inn. I tillegg finner du en del søknadsskjemaer og skjemaer for privatpersoner.

Hvordan bruke søk og filtrering

Søkefeltet øverst til venstre kan brukes til å søke i tjenestenavn og -nummer. Det vil dukke opp forslag mens du skriver, og du kan når som helst aktivere søket ved å trykke på Enter. Du vil da få søketreff også på deler av ord, det vil si at et søk på «søkn» vil gi treff på «Søknadsskjema».

Filtrene kan kombineres fritt ved å velge dem fra nedtrekkslistene over skjemalisten eller lenkene til venstre. Venstremenyen vil til enhver tid vise hvilke filtre som er aktive. Filtrene deaktiveres ved å klikke på det røde krysset ved filteret.

Skjemalisten oppdateres i de fleste nettlesere automatisk. Hvis dette ikke skjer i din nettleser, klikk på Oppdater-knappen.