Hovedinnhold
Skriv ut

A-melding (A01)

I a-meldingen rapporterer du informasjon om arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Tjenesten er beregnet på små arbeidsgivere.

Rapporterer du fra lønnssystem skal du ikke bruke denne tjenesten, heller ikke til korrigeringer.

Tjenesten har følgende begrensninger:

  • kan ikke benyttes av offentlige etater
  • kun ett arbeidsforhold per ansatt per virksomhet
  • ett skjema per virksomhet 

Kort om skjemaet

Når du skal sende inn a-melding, kan du velge å få skjemaet forhåndsutfylt med opplysninger fra en tidligere a-melding. Da slipper du å fylle ut faste opplysninger på nytt.

Etter innsending får du en tilbakemelding (A03) i "Min meldingsboks – Til min behandling". Tilbakemeldingen inneholder betalingsinformasjon og eventuelle feil og mangler som må korrigeres.

A-meldingen korrigeres ved å sende en ny, korrekt a-melding for måneden. Den overskriver forrige melding, og må derfor inneholde komplett rapportering for måneden.

Veiledning


Krav til innsender

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/Innsender, Regnskapsfører med signeringsrettighet, Regnskapsfører uten signeringsrettighet, Regnskapsfører lønn, Ansvarlig revisor, Revisormedarbeider eller Kontaktperson NUF.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Innlevering

Månedlig innlevering.

Frist 5. i påfølgende måned (justert etter helligdager og helger).

Eks. Rapportering for januar har frist 5. februar.