Hovedinnhold
Skriv ut

Årlig melding for godkjent renholdsvirksomhet 

Kort om skjemaet

Godkjente virksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning etter forskriften § 5.

Dersom virksomheten unnlater å oppfylle kravene, kan godkjenningen tilbakekalles, og virksomheten bli slettet fra registeret over godkjente virksomheter.

Hvem skal levere

Alle renholdsvirksomheter som er godkjent av  Arbeidstilsynet pr. 31.desember skal sende inn «årlig melding».

Virksomheter som ikke er godkjent pr. 31. desember skal ikke sende inn skjemaet.

Krav til innsender

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Godkjente renholdsvirksomheter skal innen 31. januar hvert år sende melding til Arbeidstilsynet som bekrefter at virksomheten fortsatt fyller kravene til godkjenning.

Feilsending

Dersom du har sendt inn skjema med feil, så kan du sende inn nytt skjema.

Innlevering

Frist for innsending av skjema «årlig melding» til Arbeidstilsynet er 31. januar hvert år.

Lovhjemmel

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Eldre versjoner av skjemaet

Når et skjema er signert og sendt inn til Arbeidstilsynet, vil du finne det i Min meldingsboks> Arkivert. Leveringsdato og referansenummer blir registrert.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Arbeidstilsynets svartjeneste svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

svartjenesten@arbeidstilsynet.no
Telefon 73 19 97 00
Åpningstider: 08:00 – 15:00

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.