Hovedinnhold
Skriv ut

Mineralstatistikk - Bergverksberetning 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Bergvesenet (BV) har felles skjema for innhenting av bergverksdata som kan sendes inn elektronisk via nettstedet til NGU.

Kort om skjemaet

Formål

Skjemaopplysninger danner grunnlag for den årlige Mineralstatistikken.

Hvem skal levere

Bergverksdrift og utvinning ekskl. utvinning av råolje og naturgass/tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1