Hovedinnhold
Skriv ut

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene er Norges sentrale registeretat med ansvar for flere statlige edb-registre, blant annet Enhetsregisteret, Løsøreregisteret, Foretaksregisteret, Oppgaveregisteret og Regnskapsregisteret.

Brønnøysundregistrene skal bidra til økt økonomisk trygghet og effektivitet gjennom riktige registre i samfunnets tjeneste. Blant annet kan man få rettsvern for krav og avtaler gjennom tinglysing i Løsøreregisteret, og rett til å drive næringsvirksomhet gjennom registrering i Foretaksregisteret.

På Brønnøysundregistrenes nettsider kan du lese mer om alle registrene. Du finner også statistikk, oversikt over tjenester og priser for ulike tjenester og utskrifter. Og du kan finne nøkkeloppplysninger fra Enhetsregisteret og sjekke heftelser på motorvogn direkte på nettet.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
Abandonering konkursbo Brønnøysundregistrene
BR-1015B Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
BR-1015/BR-1016 Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
Annen informasjon til kreditorer konkursbo Brønnøysundregistrene
() Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
() Bekreftelse fra Konkursregisteret privatperson Brønnøysundregistrene
() Dine opplysninger i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
() Firmaattest Brønnøysundregistrene
Fordringsliste konkursbo Brønnøysundregistrene
() Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
() Global Legal Entity Identifier Norway Brønnøysundregistrene
Godkjente fordringer konkursbo Brønnøysundregistrene
Innberetninger konkursbo Brønnøysundregistrene
() Jegeravgiftskort Brønnøysundregistrene
() Konkursbehandling Brønnøysundregistrene
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
() Konsernstruktur Brønnøysundregistrene
() Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
Melding til Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
() Pantattest Brønnøysundregistrene
() Pantattest privatperson Brønnøysundregistrene
() Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
() Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene for privatperson Brønnøysundregistrene
() Registerutskrift Brønnøysundregistrene
BR-1010 () Registrere nye og endre eksisterende foretak og enheter - Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
() Registrering for enheter i offentlig forvaltning (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
() Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
() Reservasjon mot adressert reklame Brønnøysundregistrene
Rettsbok konkursbo Brønnøysundregistrene
() Rolleoversikt – næringsvirksomhet for enhet/foretak Brønnøysundregistrene
() Rolleoversikt – næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
() Rolleoversikt – utenfor næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
BR-1010 () Samordnet registermelding - registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter Brønnøysundregistrene
BR-1013 () Signeringsoppgave for Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
() Stiftelse av aksjeselskap Brønnøysundregistrene
Utlodning – faktisk ledelse – eiere konkursbo Brønnøysundregistrene
RR-0002 () Årsregnskap Brønnøysundregistrene
RR-0003 () Årsregnskap for bank og finans Brønnøysundregistrene
RR-0009 () Årsregnskap for frivillig virksomhet - Foreninger Brønnøysundregistrene
RR-0010 () Årsregnskap for ideelle organisasjoner med aktivitetsregnskap Brønnøysundregistrene
RR-0005 () Årsregnskap for livsforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0006 () Årsregnskap for pensjonsforetak Brønnøysundregistrene
RR-0004 () Årsregnskap for skadeforsikring Brønnøysundregistrene
RR-0007 () Årsregnskap for verdipapirfond Brønnøysundregistrene
RR-0008 () Årsregnskap satt opp etter funksjon Brønnøysundregistrene
Publisert 02.07.2007

Kontakt og hjelp