Hovedinnhold
Skriv ut

Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene 

Gratis tilgang til firmaattest, registerutskrift, rolleoversikt, pantattest, bekreftelse fra Konkursregisteret og årsregnskap fra Brønnøysundregistrene på ditt selskap

Kort om tjenesten

Her kan du finne noen av Brønnøysundregistrenes produkter:
- Firmaattest
- Registerutskrift
- Rolleoversikt - næringsvirksomhet
- Konsernstruktur
- Kopi av pantattest
- Bekreftelse fra Konkursregisteret
- Årsregnskap

I tillegg viser tjenesten et utvalg av opplysninger registrert i Enhets- og/eller Foretaksregisteret.

Viktig informasjon om tjenesten

For de ulike produkter finnes det avkryssingsbokser for bestilling. Produktet leveres i form av en lenke til nedlastbart produkt fra Brønnøysundregistrenes nettside.

Her kan du velge mellom:
- Vis produktet på skjerm
- Skrive ut produktet
- Arkivere produktet
- Videresende lenken til produktet per e-post til andre mottagere

Hvem kan benytte tjenesten

Daglig leder, styremedlem, innehaver, regnskapsfører, revisor med flere kan benytte tjenesten.

Krav for bruk av tjenesten

For å få tilgang til denne tjenesten trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Diverse

Dersom du ønsker å bestille produkter for enheter du ikke har roller i, kan du bestille disse fra Brønnøysundregistrenes elektroniske bestillingsløsning.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Brukerveiledning ved Brønnøysundregistrene,
Tlf  75 00 75 00

 

Altinn brukerservice besvarer generelle spørsmål knyttet til innlogging, skjemakatalog og bruk av løsningen