Hovedinnhold
Skriv ut

Registrere nye og endre eksisterende foretak og enheter - Samordnet registermelding 

Her kan du registrere nye enheter og foretak, eller endre på registrerte opplysninger. De fleste organisasjonsformene som enkeltpersonforetak, forening, aksjeselskap, ansvarlig selskap, samvirkeforetak, med flere, kan bruke denne tjenesten.

Kort om tjenesten

Denne tjenesten kan du bruke for å melde opplysninger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Frivillighetsregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere.

Signering

Når du skal signere meldingen vil du motta en signeringsoppgave i meldingsboksen din i Altinn. Meldingen blir ikke sendt til behandling før alle har signert. Mer om signering.

Du kan også signere meldingen ved å laste ned og bruke Altinn-appen.

For å signere på vegne av et foretak eller en enhet, trenger du Altinn-rollen Signerer av Samordnet registermelding. Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Opplysninger som ikke kan meldes

Se opplysninger som ikke kan meldes elektronisk.

Personvern

Brønnøysundregistrenes personvernerklæring.

Krav for bruk av tjenesten

Tjenesten kan brukes av alle privatpersoner, men krever at du logger inn med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).