Hovedinnhold
Skriv ut

Stiftelse av aksjeselskap 

Denne tjenesten kan du bruke for å stifte et aksjeselskap. Selskapet stiftes ved at stifterne oppretter et stiftelsesdokument som blant annet inneholder aksjetegning, vedtekter, styresammensetting og valg av revisor eller fullmakt til å velge bort revisjon.

Kort om tjenesten

Når du bruker denne tjenesten lager du stiftelsesdokument og vedtekter. Aksjeselskapet er stiftet når alle har signert elektronisk.

Stiftere

Stifterne i et aksjeselskap kan være både personer og enheter. Alle stifterne må tegne aksjer i selskapet. Personer som er stiftere må være myndige og ikke ilagt konkurskarantene.

Enkeltpersonforetak, norskregistrert utenlandsk foretak, kommunalt foretak, eierseksjonssameie og andre som ikke er selvstendige juridiske personer kan ikke være stiftere av aksjeselskap.

Signering

Alle som skal signere stiftelsesdokumentet eller eventuelle vedlegg, må gjøre det elektronisk i Altinn.

Tilbakemelding

Når stiftelsesdokumentet er signert, vil du og stifterne få en tilbakemelding i meldingsboksen i Altinn. Meldingen inneholder:

  • stiftelsesdokument
  • vedtekter
  • eventuelt åpningsbalanse
  • eventuelt redegjørelse

Registrering i Foretaksregisteret

I tilbakemeldingen finner du en lenke til skjemaet Samordnet registermelding. Denne skal du bruke når du skal registrere selskapet i Foretaksregisteret.

Foretaksregisteret må ha mottatt melding om registrering av selskapet senest tre måneder etter at det er stiftet.

Stiftelsesdokument, vedtekter og eventuell åpningsbalanse/redegjørelse blir offentlig tilgjengelig etter at selskapet er registrert i Foretaksregisteret.

Personvern

Brønnøysundregistrenes personvernerklæring.

Hvem kan benytte tjenesten

Privatpersoner og juridiske enheter.

For å bruke denne tjenesten på vegne av en juridisk enhet, trenger du Altinn-rollen Signerer av Samordnet registermelding. Skal du signere på vegne av en juridisk enhet, må du ha Altinn-rollen Parallell signering.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Krav for bruk av tjenesten

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).