Hovedinnhold
Skriv ut

Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade (BEST154)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et skjema i Altinn. Du finner skjemaet på nettstedet til Arbeidstilsynet.

Krav om vedlegg

Evt. kopi av journalnotat, etiketter, datablad, arbeidsmiljørapport, skademelding o.l. til beskrivelse av sykdoms-/ skadeforløp.

Kort om skjemaet

Formål

Melding om arbeidsrelatert sykdom er grunnlaget for Arbeidstilsynets register over arbeidsrelaterte sykdommer.

Registrering av arbeidsbetingede sykdommer i petroleumsvirksomheten - statistikk - planlegging - tilsyn.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Lege som får kunnskap om en arbeidstaker som lider av yrkessykdom eller annen sykdom som legen antar skyldes arbeidstakerens arbeidssituasjon.

 

Hvem skal levere

Leger

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1
Lovhjemmel 2