Hovedinnhold
Skriv ut

Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt (B-001)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Virksomheter som håndterer eller skal håndtere farlige stoffer under brann- og eksplosjonsvernloven og som omfattes av Forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og innretninger som omfattes av lov om brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver skal betale en årlig avgift til delvis dekning av utgiftene ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Skjemaet blir sendt fra direktoratet til de foretak det gjelder.  

Kort om skjemaet

Formål

Etablere et grunnlag for å beregne avgifter

Hvem skal levere

Virksomheter som omsetter eller tilvirker sprengstoff eller krutt.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Se også

Emner