Hovedinnhold
Skriv ut

Melding om sikkerhetsrådgiver (HR-139)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Kort om skjemaet

Formål

Formålet er å ha en oversikt over hvem berørte personer og virksomheter har utpekt til sikkerhetsrådgiver.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Ved utpeking av sikkerhetsrådgiver eller når oppdraget som sikkerhetsrådgiver opphører.

Hvem skal levere

Virksomheter som kommer i befatning med med landtransport av farlig gods over visse mengder.

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1