Hovedinnhold
Skriv ut

Rapport uhell med transport av farlig gods (HR-105)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap.

Kort om skjemaet

Formål

Overvåking av uhells-/skadeutviklingen. Statistikkproduksjon

Hendelse som utløser skjemaplikten

Ulykke - Uhell med transport av farlig gods

Hvem skal levere

Gjelder bedrifter som håndterer farlig gods

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1