Hovedinnhold
Skriv ut

Samtykke for å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med farlig risiko, herunder elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig område 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Det er ikke utarbeidet et eget skjema for denne type søknad. Skriftlig søknad må sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Krav om vedlegg

Utdanning og tilleggskompetanse må kunne dokumenteres.

Kort om skjemaet

For mer informasjon om ordningen se artikkel på nettstedet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kriterier/vilkår:

Det kreves formell fagutdanning som elektroinstallatør, elektroreparatør eller elektrofagarbeider.
Det kreves tilleggskompetanse som omfatter hver av de eksplosjonsvernsteknikkene man er involvert i.

Merknader:

Tidligere administrerte Nemko ordningen, men avtalen er sagt opp. Virksomheter som allerede har gjeldende autorisasjon fra Nemko AS, kan fortsette på tilsvarende måte med sine aktiviteter knyttet til reparasjon av eksplosjonsbeskyttet utstyr inntil revidert forskrift trer i kraft.

Rettighet

Samtykke gir rett til å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med særlig risiko, herunder elektrisk utstyr til bruk i eksplosjonsfarlig område.

Innlevering

Skriftlig søknad med vedlegg sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lovhjemmel

FOR 2013-06-19 nr. 739: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.