Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad og meldinger vedrørende håndtering av eksplosive varer 

Hvor finner du tjenesten?

Du kommer til tjenesten ved å følge lenken under.

Kort om tjenesten

Virksomheter som skal oppbevare, handle, erverve, innføre eller tilvirke eksplosiv vare må søke om tillatelse. I tillegg er virksomheten pliktig til å melde om teknisk sprenging og personer på sprengningsopplæring.

Bruk av tjenesten

I skjemaet skal søker fylle ut informasjon og erklæringer slik angitt i påfølgende skjermbilder.

Når knappen ”Send søknad” er trykket, nederst i skjermbildet ”Sammendrag”, så sendes din søknad til DSB. Du vil få en kvittering på at søknaden er sendt.

Krav for bruk av tjenesten

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Kun virksomheter registrert i Enhetsregisteret gis tillatelse. 

Når er tjenesten tilgjengelig

Det er ingen frist for innsending av skjemaet.

Diverse

I skjemaet skal søker fylle ut informasjon og erklæringer slik angitt i påfølgende skjermbilder.

Når knappen ”Send søknad” er trykket, nederst i skjermbildet ”Sammendrag”, så sendes din søknad til DSB. Du vil få en kvittering på at søknaden er sendt.

Lovhjemmel

Lov 14. juni 2002 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver. (Brann- og eksplosjonsvenloven).
http://www.lovdata.no/all/hl-20020614-020.html

Forskrift 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff. (eksplosivforskriften).
http://www.lovdata.no/for/sf/jd/xd-20020626-0922.html

Forskrift 1. juli 2005 om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer. (Storulykkeforskriften)

Faglig brukerstøtte

Spørsmål kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

Telefon: 33 41 25 00
E-post: skjemasupport@dsb.no

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.

Nyttige lenker