Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad og meldinger vedrørende håndtering av eksplosive varer 

Kort om tjenesten

Virksomheter som skal oppbevare, handle, erverve, innføre eller tilvirke eksplosiv vare må søke om tillatelse. I tillegg er virksomheten pliktig til å melde om teknisk sprenging og personer på sprengningsopplæring.

Enhver som håndterer eksplosjonsfarlig stoff, skal være skikket og ha tilstrekkelige kvalifikasjoner for å imøtekomme kravet til sikker håndtering. Person som håndterer eksplosiv vare, må være over 18 år.

Bruk av tjenesten

I skjemaet skal søker fylle ut informasjon og erklæringer som angitt i påfølgende skjermbilder.

Når knappen ”Send søknad” er trykket, nederst i skjermbildet ”Sammendrag”, sendes din søknad til DSB. Du vil få en kvittering på at søknaden er sendt.

Krav for bruk av tjenesten

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Kun virksomheter registrert i Enhetsregisteret gis tillatelse. 

Når er tjenesten tilgjengelig

Skjema med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Lovhjemmel

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver(Brann- og eksplosjonsvenloven).

FOR-2002-06-26-922 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

FOR-2005-06-17-672 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Faglig brukerstøtte

Spørsmål kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap:

Telefon: 33 41 25 00
E-post: skjemasupport@dsb.no

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.

Nyttige lenker