Hovedinnhold
Skriv ut

Dokumentbasert tilsyn - Revisjonsselskapets egenmelding (KRT-1001)

Kort om skjemaet

Finanstilsynet skal etter finanstilsynsloven § 3 se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. Som et ledd i dette tilsynsarbeidet gjennomfører Finanstilsynet dokumentbasert tilsyn overfor de revisorer og revisjonsselskaper som er oppført i revisorregisteret. Denne tilsynsformen er hjemlet i finanstilsynsloven § 4 første ledd nr. 3.

Finanstilsynet har etter finanstilsynslovens § 7 taushetsplikt om alle opplysninger som vil fremgå av dokumentbasert tilsyn. Ved stedlig tilsyn vil Finanstilsynet benytte mottatt informasjon fra dokumentbasert tilsyn som del av kontrollgrunnlaget.

Formål

Innhente informasjon om godkjente revisjonsselskap/revisorer underlagt tilsyn for å skaffe grunnlag for vurdering av etterlevelse av regelverk, statistiske formål mv.

Hvem skal levere

Alle revisjonsselskaper som er godkjent etter revisorloven.

Krav til innsender

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Rapportering hvert andre år.


Innleveringsfrist 2014

29. september 2014

Lovhjemmel

Lovhjemmel for oppgaveplikten

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema:

 

Anita Skuse:

22 93 98 88

ana@finanstilsynet.no

 

Tommy Bolsøy

22 93 98 80

tbo@finanstilsynet.no 

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn