Hovedinnhold
Skriv ut

Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling (KRT-1007)

Kort om skjemaet

Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling. Rapportene danner grunnlag for det løpende tilsynet med norske forsikringsmeglere, gjenforsikringsmeglere og agenter for utenlandske forsikringsselskaper. Rapporteringen er dessuten grunnlag for offisiell statistikk om forsikringsformidlere og brukes ved utarbeiding av Norges nasjonal- og utenriksregnskap, samt til internasjonal rapportering.

Hvem skal levere

Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling  og er registrert i Finanstilsynets register per 31.12. sist år.

Krav til innsender

Forsikringsformidlingsforetaket er ansvarlig for innholdet i og innsendelse av skjema innen fristen.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Frist for innlevering er 15. mars.

Sendes inn årlig.

Lovhjemmel

LOV 1956-12-07 nr 01: Lov om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) og
LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling

Eldre versjoner av skjemaet

Skal ikke være tilgjengelig for innlevering av nye rapporter.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:

 

Hege Margrethe Bogstrand
22 93 99 72
hbo@finanstilsynet.no

 

Ellen Jakobsen
22 93 98 24
ellen.jakobsen@finanstilsynet.no

 

Geir David Johannessen
22 93 97 51
gdj@finanstilsynet.no

 

 

Ingerid Boge
22 93 99 48
Ingerid.Boge@finanstilsynet.no  

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn

Se også

Emner