Hovedinnhold
Skriv ut

Godkjenning av forsøksdyravdeling 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknadsskjema kan man få ved henvendelse til Forsøksdyrutvalget.

Kort om skjemaet

Det finnes en forskrift for forsøk med dyr som legges til grunn ved godkjenning av forsøksdyravdelinger.

Tillatelse til å utføre forsøk med dyr skal bare gis dersom annen vitenskapelig tilfredsstillende metode som ikke krever bruk av dyr, ikke er anvendelig i praksis. Det påligger den som søker om å gjennomføre et dyreforsøk, "å utrede de alternative metoder som eksisterer og å redegjøre for disse i søknaden.” Dette slår forskrift om forsøk med dyr § 8 fast.

Forskrift om forsøk med dyr og Europakonvensjonen om forsøksdyr legges til grunn ved godkjenning av forsøksdyravdelinger.

Formål

Formålet med tillatelsen er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr.

Rettighet

Tillatelse gir rett til å drive forsøksdyravdeling.

Hvem skal levere

Alle som skal drive forsøksdyravdeling.

Innlevering

Skjemaet sendes til Forsøksdyrutvalget.

Lovhjemmel

LOV 2009-06-19 nr 97: Lov om dyrevelferd.

FOR-2015-06-18 nr 761: Forskrift om bruk av dyr i forsøk