Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om bostøtte 

Hvor finner du skjemaet?

Det er ikke mulig å søke bostøtte via Altinn. Søknadsskjema på papir kan lastes ned på Husbankens nettsider eller du kan ta kontakt med bostøttekontoret i kommunen.

Kort om skjemaet

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om dersom husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

Hvem skal levere

Støtteberettigelse

For å få bostøtte må én i husstanden din være støtteberettiget. Støtteberettiget person er:

  • barn under 18 år eller person over 65 år
  • person med visse typer trygder/pensjoner/stønader fra det offentlige (alders- uføre- og etterlattepensjon, attførings- og rehabiliteringspenger , grunn- og hjelpestønad etc.
  • person med sosial stønad som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år

Krav til boligen

For å få bostøtte må boligen din som regel være av en viss størrelse og funksjon. For noen typer boliger stilles det også krav til hvordan boligen er finansiert. For mer informasjon om dette, se kontaktinformasjon i høyremenyen.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Det er fra og med september 2007 innført månedlige vedtak og utbetalinger i bostøtten. Søknadsfrist er den 14. i hver måned og eventuell utbetaling skjer måneden etter. Dersom du får innvilget bostøtte for en termin (måned), blir bostøttesaken automatisk kopiert videre med mindre du har flyttet. Se for øvrig tidsplan under.

TerminSøknadsperiode*SøknadsfristUtsendelse av vedtak
Månedlig1. i hver måned14. i hver månedCa. 10. i måneden etter


*) Husstands- og boligopplysninger legges til grunn per situasjonsdato når bostøtten blir beregnet.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Kontakt bostøttekontoret i din kommune for mer informasjon om bostøtte.

Se også

Emner