Hovedinnhold
Skriv ut

Innmelding av kraftpriser (KT-0301)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du kan melde inn kraftpriser på nettstedet til Konkurransetilsynet.

Kort om skjemaet

Formål

Innsamling og publisering av kraftpriser for å sikre grunnlaget for god prisinformasjon til forbruker

Hendelse som utløser skjemaplikten

Prisfastsettelse - Prisendring

Hvem skal levere

Leverandører av elektrisk kraft

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner