Hovedinnhold
Skriv ut

Pliktig regnskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjoner (LS-0001)

Kort om tjenesten

Etter lotteriloven § 4f er alle godkjente lotteriverdige organisasjoner regnskaps- og revisjonspliktige. Lotteritilsynet har gitt dispensasjon fra dette kravet under forutsetning av at alle organisasjonene rapporterer sentrale regnskapstall fra årsregnskapet en gang årlig på fastsatt skjema.

Kravet om slik regnskapsrapportering gjelder alle organisasjoner som er godkjente som lotteriverdige. Plikten til å rapportere gjelder selv om organisasjonen ikke hadde inntekter fra lotteri/bingo i rapporteringsåret. De organisasjonene som får inntekter fra lotteri/bingo, skal redegjøre for bruken av disse inntektene.

Manglende rapportering fører til at organisasjonens godkjenning og lotteritillatelser blir tilbakekalt.


Dette skal rapporteres
Organisasjonen skal føre regnskap i et ryddig system som viser alle transaksjoner som er av betydning for å vurdere inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet skal danne grunnlaget for innrapporteringen som omfatter organisasjonens samlede inntekter, kostnader og overskudd fra de ulike lotteriene. Vi ber også om en kort redegjørelse for hvordan lotteriinntektene ble disponert i regnskapsåret.

Ved avvikende regnskapsår skal det rapporteres fra regnskapet som ble avsluttet i 2014.

www.lottstift.no kan du finne ut om regnskapsopplysningene er registrert hos oss eller ikke. Ved elektronisk rapportering vil det umiddelbart etter at skjema er sendt være tilgjengelig en kvittering som bekrefter at opplysningene er sendt Lotteritilsynet. Videre vil regnskapsdatabasen på nettsidene være ajourført.

Krav for bruk av tjenesten

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Diverse

Fristen for rapportering er 1. juni 2015.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

 

57 82 80 00

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn

Se også

Emner