Hovedinnhold
Skriv ut

Pliktig regnskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjoner (LT-R-001)

Kort om tjenesten

Alle lotteriverdige organisasjoner skal rapportere sentrale regnskapstall fra sitt regnskap til Lotteritilsynet hvert år innen 1. juni. Dette er hjemlet i Lotteriloven § 4f. Rapporteringen skal sendes på eget fastsatt skjema.

Rapporten skal sendes inn selv om organisasjonen ikke hadde inntekter fra lotteri/bingo i det aktuelle rapporteringsåret.

Blir ikke rapporten levert, fører det til at organisasjonens godkjenning og lotteritillatelser blir kalt tilbake. Dette resulterer i at organisasjonen ikke kan ha store lotteri eller være med på bingo.

Dette skal rapporteres

Organisasjonens samlede inntekter, samlede utgifter, og overskudd fra de ulike lotteriene skal rapporteres. Tallene henter organisasjonen fra sitt eget regnskap for det aktuelle regnskapsåret.

For de organisasjonene som har hatt lotteri/bingo, ber vi også om en kort beskrivelse for hvordan lotteriinntektene ble disponert i regnskapsåret.

Ved avvikende regnskapsår skal det rapporteres fra regnskapet som ble avsluttet i 2015.

Ved elektronisk rapportering vil det umiddelbart etter at skjema er sendt være tilgjengelig en kvittering som bekrefter at opplysningene er sendt Lotteritilsynet. Denne kvitteringen har et referansenummer som starter med AR.

På nettsiden www.lotteritilsynet.no kan du se om regnskapsopplysningene er registrert eller ikke.

Krav for bruk av tjenesten

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har ved å gå til fanen Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Diverse

Fristen for rapportering er 1. juni 2016.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

 

57 82 80 00

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn

Se også

Emner