Hovedinnhold
Skriv ut

Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet (LT) er et uavhengig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart. Hovedoppgaven er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. LT fastsetter regler, utøver adgangskontroll og fører tilsyn med bl.a. flyselskaper, verksteder, flyskoler, luftfartøyer, sertifikatinnehavere og lufthavner.

På Luftfartstilsynets nettsider finner du blant annet nyhetsstoff i tilknytning til luftfart, oversikt over alle de områdene det føres tilsyn med og en rekke flyfaglige publikasjoner, veiledninger og regelverk.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
RO1 () Deklarering Luftfartstilsynet
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
NF-0185 Flyplassrapport Luftfartstilsynet
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
NF-1001 Godkjennelse av autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell (Part-145 Application Maintenance Organisation Approval) Luftfartstilsynet
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærested (RF) Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
NF-1012 Part-147 Application Maintenance Training Organisation Luftfartstilsynet
NF-1005 Part-21 Application Production Organisation Approval Luftfartstilsynet
NF-0001 Rapport over samlet flygevirksomhet Luftfartstilsynet
NF-2007 () Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart Luftfartstilsynet
NF-1032 Requirements – operators commercial air transportation Norwegian aero Luftfartstilsynet
NF-1019 Søknad - Training Organisation Approval Luftfartstilsynet
NF-2008 () Søknad om bakgrunnssjekk - luftfart Luftfartstilsynet
NF-0352 Søknad om eksportluftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
NF-0349 Søknad om luftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
NF-1034 Søknad om sikkerhetsgodkjennelse Luftfartstilsynet
NF-0350 Vedlikeholdsrapport (VR) Luftfartstilsynet
NF-1051 Årsmelding fra lufttrafikktjenesten Luftfartstilsynet
Publisert 02.07.2007