Hovedinnhold
Skriv ut

Årlig innrapportering av antall småfe 

Tjenesten er del av Mattilsynets skjematjenester. Du kommer til tjenesten ved å følge lenka under.

Kort om tjenesten

Tjenesten erstatter deler av Husdyrregisteret
• skjema for årlig innrapportering av antall småfe

Følgende har egne skjema:
• Flyttemelding for svin mellom dyrehold og til slakteri
• Tjenesten flytting av småfe er ny.
• Individregisteret for storfe i Husdyrregisteret
• Dyreholdjournal for småfe, sau og geit – frivillig skjema.

Ved oppstart av nytt storfehold eller småfehold eller endringer i dyreholdene som ny/ombygd driftsbygning brukes skjemaet nytt eller endret dyrehold.

Tjenesten krever at du benytter underenhet til juridisk enhet (bedriftsnummer). Underenhet til juridisk enhet får du frem ved å hake av i boksen for Vis også underenhet (bedrift) på siden for valg av virksomhet det skal rapporteres for.

Hvem kan benytte tjenesten

Småfeholdere skal innrapportere antall småfe i dyreholdet pr 1/1 hvert år. De som søker SLF, Statens Landbruksforvaltning, om produksjonstilskudd slipper å rapportere her. Tallene fra SLF overføres til Mattilsynet.

Krav for bruk av tjenesten

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Primærnæring og næringsmidler, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Når er tjenesten tilgjengelig

Innleveringsfrekvens
Antall småfe skal rapporteres årlig.


Innleveringsfrist
Krav til innrapportering av antall småfe pr 1/1: Antall dyr og dato for tellingen skal registreres i dyreholdjournalen og rapporteres til Mattilsynet innen 30 dager etter fristen for telling.

Lovhjemmel

FOR 2005-11-30 nr 1356: Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:

postmottak@mattilsynet.no

tlf: 22 40 00 00

 

Har du spørsmål til bruk av Altinn kan du kontakte Altinn brukerservice.

Nyttige lenker

Se også

Emner