Hovedinnhold
Skriv ut

Årlig innrapportering for vannforsyningssystem 

Tjenesten er del av Mattilsynets skjematjenester. Du kommer til tjenesten ved å følge lenka under.

Kort om tjenesten

Dette skjemaet skal benyttes for årlig innrapportering for et vannforsyningssystem. Fra og med rapporteringsåret 2009 skal vannverk kun rapportere et sted. Løsningen er laget i samarbeid med FHI. Skjemaet for innrapportering er tilpasset det aktuelle vannverket det innrapporteres for.
 
Innrapporterte opplysninger om vannforsyningssystemet danner grunnlag for ulike typer statistikk som benyttes av sentrale myndigheter, og som grunnlag for rapportering i hht internasjonale forpliktelser.  I tillegg til opplysninger som legges inn i forbindelse med den årlige innrapporteringen er det viktig at også de øvrige opplysningene om vannforsyningssystemet er oppdaterte. Gjør det derfor til en vane å oppdatere de øvrige opplysninger fortløpende. Som et minimum må de øvrige opplysningene kontrolleres før den årlige innrapporteringen startes. Er det behov for oppdatering, så gjøres det ved å velge skjemaet "endre informasjon om vannforsyningssystemet".

Tjenesten krever at du benytter underenhet til juridisk enhet (bedriftsnummer). Underenhet til juridisk enhet får du frem ved å hake av i boksen for Vis også underenhet (bedrift) på siden for valg av virksomhet det skal rapporteres for.

Krav for bruk av tjenesten

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Primærnæring og næringsmidler, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:

postmottak@mattilsynet.no

tlf: 22 40 00 00

 

Har du spørsmål til bruk av Altinn kan du kontakte Altinn brukerservice.

Nyttige lenker