Hovedinnhold
Skriv ut

Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo 

Søknadsskjema er del av Mattilsynets skjematjenester. Du kommer til tjenesten ved å følge lenka under.

Kort om tjenesten

Ordningen gjelder godkjenningsordning for sæd og embryo, og frivillig godkjenning av dyreparker.

 

Kriterier/vilkår:

Krav om ansvarshavende veterinær.

Det stilles krav om ansvarshavende veterinær, beliggenhet, utstyr og fasiliteter, helsestatus med mer.

Nærmere informasjon om kravene fremgår av forskrift om dyrehelsemessige vilkår mv. §§ 5-12.

 

Merknader:

Det er knyttet gebyr til søknadsbehandlingen, jf. forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

Rettighet

Godkjenning gir rett til å drive anlegg for overføring av dyr til og fra godkjente anlegg.

Krav for bruk av tjenesten

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Primærnæring og næringsmidler, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Når er tjenesten tilgjengelig

Søknad leveres elektronisk gjennom Mattilsynets skjematjenester.

Lovhjemmel

FOR 2004-02-20 nr 453: Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryo til og fra godkjente anlegg.

FOR 2004-02-13 nr 406: Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet.

 

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:

postmottak@mattilsynet.no

tlf: 22 40 00 00

 

Har du spørsmål til bruk av Altinn kan du kontakte Altinn brukerservice.

Nyttige nettsteder