Hovedinnhold
Skriv ut

Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknadsskjema kan man få ved henvendelse til Mattilsynet.

Kort om skjemaet

Mattilsynet kan godkjenne embryoinnsamlingsgrupper, embryoproduksjonsgrupper og oppbevaringssteder for embryo i Norge. Godkjente embryoinnsamlingsgrupper og embryoproduksjonsgrupper tildeles et veterinært registreringsnummer.

Krav til søkeren:

For å bli godkjent skal hver embryoinnsamlingsgruppe og embryoproduksjonsgruppe oppfylle betingelsene som fremgår av forskrift om handel med embryo av storfe § 5.

Formål

Formålet er å forebygge spredning av sykdommer i forbindelse med innførsel/utførsel av embryo av storfe.

Rettighet

Godkjenning gir rett til å opprette embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe.

Hvem skal levere

Alle som skal opprette embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe.

Innlevering

Skjemaet sendes til Mattilsynet.

Lovhjemmel

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

FOR 1998-12-31 nr 1486: Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe.

Skjema-/tjenesteeier

Nyttige nettsteder

Se også

Emner