Hovedinnhold
Skriv ut

Godkjenning av rånestasjon 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknadsskjema kan man få ved henvendelse til Mattilsynet.

Kort om skjemaet

For å bli godkjent må rånestasjoner være underlagt tilsyn av en stasjonsveterinær. I tillegg stilles krav til bygninger, utstyr og driften av stasjonen.

Dyr som tas inn på/holdes på stasjonen, må oppfylle nærmere bestemte dyrehelsekrav, herunder testes for en rekke sykdommer.

Krav til søkeren:

Vilkår for godkjenning kan man finne i forskrift om handel med rånesæd kapittel 2.

Formål

Formålet er å forebygge spredning av smittsomme sykdommer i forbindelse med rånesæd som er beregnet til kunstig sædoverføring.

Rettighet

Godkjenning gir rett til å drive rånestasjon.

Hvem skal levere

Alle som skal drive rånestasjon.

Innlevering

Skjemaet sendes til Mattilsynet.

Lovhjemmel

LOV 2003-12-19 nr 124: Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).

FOR 2003-07-17 nr 972: Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd.

Skjema-/tjenesteeier

Nyttige nettsteder

Se også

Emner