Hovedinnhold
Skriv ut

Registrering av gjødselprodukt 

Tjenesten er del av Mattilsynets skjematjenester. Du kommer til tjenesten ved å følge lenka under.

Kort om tjenesten

Før gjødselvarer kan omsettes må de registreres.

 
I dette skjemaet kan det registreres gjødselsvarer innenfor følgende kategorier:

  •  kalk
  • mineralgjødsel
  • dyrkningsmedier/jordforbedringsmiddel
  • organisk gjødsel

Når skjemaet er sendt inn, vil virksomheten som sender inn være registrert som ansvarlig for produktet. Mattilsynet saksbehandler ikke alle meldingene, men foretar stikkprøvekontroller av meldingene.
Det er virksomhetens ansvar å sikre at produktene overholder regelverket, og det kommer ikke bekreftelsesbrev fra Mattilsynet. Det genereres automatisk en tilbakemelding med registreringsnummer for hvert produkt som registreres, og denne finnes på Mattilsynets skjematjenester.

Tjenesten krever at du benytter underenhet til juridisk enhet (bedriftsnummer). Underenhet til juridisk enhet får du frem ved å hake av i boksen for Vis også underenhet (bedrift) på siden for valg av virksomhet det skal rapporteres for.

Hvem kan benytte tjenesten

Virksomheter eller personer som er ansvarlige for gjødselprodukt.

Krav for bruk av tjenesten

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen Primærnæring og næringsmidler, eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Når er tjenesten tilgjengelig

Før produkter skal på markedet.

Lovhjemmel

FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav, §11 

FOR 2003-07-04 nr 1063: Forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv §5, Forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel, §6

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Mattilsynet svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjemaet:

postmottak@mattilsynet.no

tlf: 22 40 00 00

 

Har du spørsmål til bruk av Altinn kan du kontakte Altinn brukerservice.

Nyttige lenker

Se også

Emner