Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Mattilsynet.

Kort om skjemaet

Formål

Innhente egenerklæring fra virksomhetene om at de oppfyller forskriftens krav til å bli autorisert/godkjent

Rettighet

Etablering og drift av fjørfeslakteri. Eksport av fjørfe til EØS

Hvem skal levere

Foretak som driver slakting, produksjon og bearbeiding av fjørfekjøtt

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner