Hovedinnhold
Skriv ut

Tilskudd til lokalkringkastingsformål - programproduksjon (ME-4013)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Medietilsynet.

Kort om skjemaet

Formål

Støtte lokalkringkasting gjennom tilskudd til programproduksjon, kompetansehevende tiltak og utviklingsprosjekter både for radio og tv.

Rettighet

Støtte til lokalkringkasting

Hendelse som utløser skjemaplikten

Produksjon - Søknad om støtte ved produksjon av programmer for lokalkringkasting

Hvem skal levere

Foretak innenfor radio og fjernsyn. Gjelder nærkringkasting

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier