Hovedinnhold
Skriv ut

Mesterbrevordningen 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Søknad om mesterbrev finner du på Mesterbrevnemndas nettsted

Kort om skjemaet

Mesterprøven består av fagene organisasjon og ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse. Dette er en frivillig ordning.

Krav til søker:

For å få mesterbrevgodkjennelse må man være myndig og fast bosatt i Norge, ha avlagt svenneprøve eller fagprøve i fag under mesterbrevordningen og ha minst seks års praksis i faget, eller minst to års praksis etter svennebrev/fagbrev og bestått eksamen i fagets mesterprøve fastsatt av mesterbrevnemnda. Annen utdannelse og praksis, samt likeverdig utdannelse fra utlandet kan også godtas.

Kravet om bopel gjelder ikke for statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen når de er bosatt i en slik stat.

Merknader:

Mesterbrevavgiften må betales hvert år dersom du vil profilere deg som mester, og bruke mestermerket og mestertittelen i næringsøyemed. Årsavgiftens størrelse bestemmes av Nærings- og fiskeridepartementet etter forslag fra Mesterbrevnemnda.

Formål

Formålet med ordningen er å sikre status, styrke rekrutteringen og opplæringen i håndverksfagene, sikre etablering og sunn drift av bedriftene samt ivareta forbrukernes interesser.

Rettighet

Den som tildeles mesterbrev får rett til å kalle seg mester. Tittelen mester er vernet og mestermerket er mønsterbeskyttet. Det er kun registrerte, aktive mestere som har rett til å profilere seg som mester, benytte mestertittelen og merket i næringsvirksomhet.

Hvem skal levere

Personer som ønsker å starte for seg selv eller få en ledende stilling, og som har et fag- eller svennebrev i et fag under mesterordningen.

Mesterbrevfagene:

ByggfagEstetiske fagVerkstedhåndverksfag
AnleggsgartnerBlomsterdekoratørBørsemaker
ByggtapetsererBunadtilvirkerFiligranssølvsmed
FeierBuntmakerFinsteinhugger
GlassfagetDame - og
herrefrisør
Forgyller
Ventilasjon- og
blikkenslagerfaget
DamefrisørGipsmaker
Kulde- og varmepumpe
-montør
FotografGravør
MalerHerrefrisørGullsmed
MurerHåndveverHjul- og karosserimaker
Rørlegger (ikke industrirørlegger)Kjemisk renserHovslagerfaget
SteinfagetKjole- og draktsyerInstrumentmaker
StillasbyggerMaskør- og parykk-
maker
Låsesmed
TaktekkerSeilmakerPottemaker 
TømrerSkomakerSmed 
SkredderSølvsmed
Næringsmiddelfag: StrikkerTanntekniker
BakerTekstilrenholdUrmaker

Butikkslakter

 
Instutisjonskokk Grafiske fag:Møbel- og trefag 
Kjøttskjærer
 BokbinderTredreier 
Kokk
 BoktrykkerKurvmaker
Konditor
 GrafikerMøbeltapetserer
Pølsemaker
 Grafisk trykkingPorteføljemaker
Slakter LitografSalmaker
Bilfag: ReprodusørSnekker
Bilmekaniker, lette kjøretøy ProfileringsdesignfagetTreskjærer
Bilmekaniker, tunge kjøretøy Trevare- og møbel-
snekker
Bilskadereparatør  
Motorsykkelmekaniker  
Billakkerer  
Reservedelsekspeditør  
Motorsykkelmekaniker  
Hjulutrustningsreparatør  
   

Innlevering

Søknaden sendes til Mesterbrev.

Lovhjemmel

LOV 1986-06-20 nr 35: Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring [mesterbrevloven]