Hovedinnhold
Skriv ut

Kjemikaliedeklarering til produktregisteret (Mdir-007)

Kort om skjemaet

Produktregisteret er myndighetenes sentrale register over farlige kjemiske stoffer og produkter som importeres og produseres i Norge.

Opplysninger om sammensetning, bruksområde, produkttype, klassifisering med mer skal sendes inn.

Miljødirektoratets rapporteringstjeneste for produktdeklarering retter seg mot produsenter og importører av kjemiske stoffer og stoffblandinger.  Virksomheten bruker tjenesten til løpende rapportering av kjemikalier og årlig rapportering av produsert, importert og eksportert mengde.

Hvem skal levere

Tjenesten brukes ved produksjon og import av faremerkede kjemikalier når mengden per år er 100 kg eller mer. Alle biocider skal rapporteres uavhengig av fareklasse og mengde.

Krav til innsender

Den som er registrert som daglig leder, styreleder, innehaver eller kontaktperson i NUF i Enhetsregisteret har tilgang til tjenesten.

De kan delegere enkeltrettigheten på tjenesten til andre kollegaer på den aktuelle virksomheten (dvs. bedrifts-/undernummer)

Mangler du denne enkeltrettigheten må du få noen til å delegere den til deg.  Se hjelpesidene våre for veiledning om roller og rettigheter.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Innlevering

Fristen for årsoppdatering fastsettes av Miljødirektoratet og annonseres på Miljødirektoratets hjemmeside

Lovhjemmel

Rapporteringsordningen er hjemlet i forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften).

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Spørsmål om tjenesten kan rettes til Miljødirektoratet:

 

Senioringeniør Christian Iversen, produktregisteret

telefon: 46430479

e-post: christian.iversen@miljodir.no