Hovedinnhold
Skriv ut

A­a-melding (Melding til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) 

Viktig endring for rapportering: Fra 2015 erstattes melding til Aa-registeret samt skjema fra Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå av a-meldingen. System og rutiner berøres. Les mer om a-meldingen på altinn.no/a-ordningen.

Hvor finner du tjenesten?

Du kommer til skjemautfylling ved å følge lenken under.

Åpne skjema for elektronisk leveringAa-melding

Kort om tjenesten

Alle arbeidsgivere kan benytte Aa-melding som innrapporteringskanal. Arbeidsgivere kan enten rapportere inn via elektronisk skjema, eller rapportere ved å laste opp fil fra lønns- og personalsystemet dersom dette er godkjent av NAV Aa-registeret. For å bli godkjent for innrapportering med filuttrekk må arbeidsgiver ha et godkjent lønns- og personalsystem.

Arbeidsgivere som er godkjent for fil-rapportering har ikke tilgang til å sende elektronisk skjema.

Formål

Opplysningene brukes av en rekke offentlige etater for å få bekreftet inngåelse, endring eller opphør av arbeidsforhold. NAV bruker opplysningene til å kontrollere før stønader tilstås - f.eks. ved utbetaling av sykepenger.

Viktig informasjon om tjenesten

Når arbeidstaker begynner eller slutter.

Endringer i yrkestittel, timetall eller overflytting til nytt under-/bedriftsnummer i samme enhet. Det er ikke mulig å benytte/skrive yrkestittel direkte; bruk standardisert yrkeskode. Oversikt over yrkeskoder finnes på www.ssb.no/emner/06/yrke, eller man kan benytte søkefunksjon i Aa-melding.

Hvem kan benytte tjenesten

Den som er arbeidsgiver plikter i følge  Folketrygdloven § 25-1 å sende meldinger om sine arbeidstakere til Aa-registeret.

Krav for bruk av tjenesten

Fra 11. april 2013 er det rollen «Lønn og personalmedarbeider» som gir tilgang til Aa-melding. Brukere som allerede har rollen «NAV Aa-melding» vil ha tilgang til tjenesten gjennom denne rollen fram til 1. august 2013.

For å ha tilgang til tjenesten etter 1. august 2013 må du ha rollen «Lønn og personalmedarbeider», eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du bruke siden Tilgangsstyring. NAV anbefaler bruk av enkeltrettighet for tilgangsstyring av tjenesten (se veiledning).

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Diverse

Hendelsesstyrt rapportering.

Arbeidsgiver skal rapportere inn opplysninger om nye arbeidsforhold og/eller endringer i eksisterende arbeidsforhold. Melding til Aa-registeret skal sendes senest fredag i uken etter at arbeidsforholdet tar til, opphører eller endring har funnet sted.

Arbeidsgivere som er godkjent for å rapportere til Aa-registeret via filuttrekk fra sitt lønns- og personalsystem sender fil etter siste lønnskjøring minst en gang i måneden.

Lovhjemmel

Lovhjemmel for oppgaveplikten

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:Lovhjemmel 1

Faglig brukerstøtte

Brukertjenesten NAV Aa-registeret svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

 

62 02 40 00

aa-registeret@nav.no

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.

Nyttige lenker