Hovedinnhold
Skriv ut

A­a-melding (Melding til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret) 

Viktig endring for rapportering: Fra 2015 erstattes melding til Aa-registeret samt skjema fra Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå av a-meldingen. System og rutiner berøres. Les mer om a-meldingen på altinn.no/a-ordningen.

Hvor finner du tjenesten?

Her finner du ulike kanaler for å rapportere a-melding

Arbeidsgivere som er godkjent etter 01.01.2015 for å rapportere til Aa-registeret via filuttrekk fra sitt lønns og personalsystem sender filer etter siste lønnskjøring minst en gang i måneden via

Kort om tjenesten

Denne tjenesten kan kun benyttes av arbeidsgivere som er godkjent etter 01.01.2015 for å rapportere til Aa-registeret via filuttrekk fra sitt lønns og personalsystem.

Formål

Opplysningene i Aa-registeret brukes av en rekke offentlige etater for å få bekreftet inngåelse, endring eller opphør av arbeidsforhold. NAV bruker opplysningene til å kontrollere før stønader tilstås - f.eks. ved utbetaling av sykepenger.

Krav for bruk av tjenesten

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Lønn og personalmedarbeider», eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du bruke siden Tilgangsstyring. NAV anbefaler bruk av enkeltrettighet for tilgangsstyring av tjenesten (se veiledning).

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Lovhjemmel

Lovhjemmel for oppgaveplikten

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:Lovhjemmel 1

Faglig brukerstøtte

Brukertjenesten NAV Aa-registeret svarer på spørsmål om utfylling av skjemaet:

 

62 02 40 50

aa-registeret@nav.no

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.

Nyttige lenker