Hovedinnhold
Skriv ut

Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte (NAV 25-02.01)

Oppfølgingsplan skal utarbeides senest innen 4 uker for alle sykmeldte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Planen skal være et dynamisk verktøy i oppfølgingsarbeidet og revideres underveis i sykefraværsløpet, for eksempel i forbindelse med dialogmøter.
Oppfølgingsplanen skal sendes uoppfordret til sykmelder når den er utarbeidet første gang (dvs ved 4 uker) og til NAV når NAV ber om det.

Hvem kan benytte tjenesten

Det er viktig at den bedriften personen skal representere er en bedrift, ikke en juridisk enhet.

Krav for bruk av tjenesten

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester», eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du bruke siden Profil, roller og rettigheter. NAV anbefaler bruk av enkeltrettighet for tilgangsstyring av tjenesten (se veiledning).

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Integrasjon mot datasystem

Rapporteringen til NAV kan også sendes elektronisk direkte fra virksomhetens lønns- og personalsystem gjennom en integrert og sømløs innsendingsløsning. Om denne rapporteringsmåten er tilgjengelig for din virksomhet, må avklares med leverandør av lønns- og personalsystem.

P.t. kan rapportering sendes inn via disse lønns- og personalsystemene: 

Evolution Software - GIPS   Infotjenester - HRessurs
Sticos AS – Sticos Personal   UNIT 4 Agresso AS - Agresso
Aditro - Personec Lønn
  Aditro - Back2Work
Logica CGI - WinTid   Bluegarden - Personal Portal
Visma - Visma Lønn   Tieto - Ressursstyring

Lovhjemmel

Folketrygdloven §§ 25-2 andre til femte ledd og 25-3 femte ledd

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

NAV servicesenter på 55 55 33 36

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.

Se også

Emner