Hovedinnhold
Skriv ut

Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte (NAV 25-02.01)

Arbeidsgiver skal sende oppfølgingsplan til NAV senest innen 9 ukers sykmelding, hvis det er utarbeidet slik plan. Oppfølgingsplanen sendes inn samtidig med skjemaet «Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker» (NAV 25-02.03). Hvis oppfølgingsplan ikke er utarbeidet, skal dette framgå av rapporteringsskjemaet.

Hvor finner du tjenesten?

Du kommer til skjemaet ved å følge lenken under.

Åpne skjema for elektronisk leveringArbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte

Hvem kan benytte tjenesten

Det er viktig at den bedriften personen skal representere er en bedrift, ikke en juridisk enhet.

Krav for bruk av tjenesten

Fra 9. desember 2012 er det rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester» som gir tilgang til Arbeidsgivers oppfølgingsplan for sykmeldte. Brukere som allerede har rollen «NAV Sykefravær» vil ha tilgang til tjenesten gjennom denne rollen fram til 1. august 2013.

For å ha tilgang til tjenesten etter 1. august 2013 må du ha rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester», eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du bruke siden Tilgangsstyring. NAV anbefaler bruk av enkeltrettighet for tilgangsstyring av tjenesten (se veiledning). 

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Integrasjon mot datasystem

Rapporteringen til NAV kan også sendes elektronisk direkte fra virksomhetens lønns- og personalsystem gjennom en integrert og sømløs innsendingsløsning. Om denne rapporteringsmåten er tilgjengelig for din virksomhet, må avklares med leverandør av lønns- og personalsystem.

P.t. kan rapportering sendes inn via disse lønns- og personalsystemene: 

Evolution Software - GIPS Infotjenester - HRessurs
Sticos AS – Sticos Personal UNIT 4 Agresso AS - Agresso
Aditro - Personec Lønn
 Aditro - Back2Work
Logica CGI - WinTid Bluegarden - Personal Portal
Visma - Visma Lønn Tieto - Ressursstyring

 

Lovhjemmel

Folketrygdloven §§ 25-2 andre til femte ledd og 25-3 femte ledd

Faglig brukerstøtte

NAV servicesenter på post@nav.no eller

55 55 33 33 - Innvalg 1 for arbeidsgiver, deretter tastevalg 2

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.