Hovedinnhold
Skriv ut

Oppgjørsrapport K37 

Årlig legger NAV ut melding med vedlegg for oppgjørsrapport (K37) over refusjon av feriepenger av sykepenger (eller adopsjon- eller fødselspenger). Virksomheter og foretak som oppfyller krav om refusjon, vil kunne hente ut rapporten i Altinn.

Kort om tjenesten

Hvordan lese eller laste ned rapporten:
Rapporten vil du finne som vedlegg til meldingen i din "Til min behandling"-boks. Vedleggene vises som: 

  1. Rapport i PDF-format som kan åpnes for lesing eller utskrift
  2. CSV-fil som kan lastes ned og overføres til bedriftens lønns- og økonomisystem

Man må åpne/laste ned filene for videre bruk i egen virksomhet.
Når meldingen med vedlegget er åpnet, vil det bli registrert som om rapporten er lest eller lastet ned

Finner du ikke Oppgjørsrapporten i «Til min behandling»-boksen?

  • Sjekk at riktig foretak (hovedenhet eller underenhet) er valgt i «Rapporterer for»-feltet øverst på siden 
  • Les «Hvem kan benytte tjenesten» 
  • Les «Når er tjenesten tilgjengelig»

Hvem kan benytte tjenesten

Private virksomheter og offentlige foretak som oppfyller kravet for å motta refusjon vil kunne hente ut rapporten. I hovedsak er dette bedrifter og organisasjoner som har forskuttert syke-, fødsels og/eller adopsjonspenger for arbeidstakere utover "arbeidsgiverperioden" på 16 dager.

For private virksomheter og offentlige foretak som er organisert som privat viksomhet:
K37 Oppgjørsrapport er bare tilgjengelig i mottatt-boksen til hovedenheten - ikke til underenhet (bedrift).

For offentlige foretak:
K37 Oppgjørsrapport er tilgjengelig i mottatt-boksen til hovedenheten og til underenheten (bedrift). Merk: Rapporten legges til den underenhet som er oppgitt i Aa-registeret som giroadresse.

Krav for bruk av tjenesten

For å lese rapport trenger du Altinn-rollen Lønn og personalmedarbeider.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten inneholder noe sensitiv informasjon og krever derfor minimum innlogging med sikkerhetsnivå 3. (Sikkerhetsnivå angis med ikon ved siden av innloggingsvalg.)

Mer informasjon finner man i
"Guide til NAVs tjenester i Altinn" i høyremenyen og på NAV-tjenester Altinn.

Når er tjenesten tilgjengelig

Utsendingsfrekvens
Årlig.
Oppgjørsrapporten K37 inneholder årlig oppgjør og gjøres tilgjengelig i Altinn i månedsskiftet mai – juni.

Hvor lenge ligger rapporten i «Mottatt»-boksen

  • Rapporten vil være tilgjengelig i Altinn i 1 år etter mottaksdato, deretter slettes den

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Ved spørsmål om rapportene, kontakt ditt NAV-kontor.

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn