Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring (NAV 76-13.25)

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet hos NAV.

Kort om skjemaet

Formål

Behandling av søknader fra arbeidsgiver av tiltak og utbetaling av støtte ved innvilgelse av søknad

Rettighet

Økonomisk ytelse

Hendelse som utløser skjemaplikten

Aktivitet i forbindelse med bruk av arbeismarkedstiltak - Søknad om tilskudd til bedriftsintern opplæring

Hvem skal levere

Bedrifter godkjent jfr ordning om bedriftsintern opplæring

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1

Skjema-/tjenesteeier

Se også

Emner