Hovedinnhold
Skriv ut

Sykefraværsstatistikk for IA-virksomheter 

Tjenesten er tilgjengelig for alle IA-virksomheter og viser sykefraværet i din virksomhet. Du kan også sammenligne sykefraværet med andre virksomheter i for eksempel samme næring eller sektor.

Hvor finner du tjenesten?

Du kommer til tjenesten ved å følge lenka under.

Kort om tjenesten

Statistikken er basert på legemeldt sykefravær i alle virksomheter. Egenmeldinger er ikke en del av denne statistikken. I beregningsgrunnlaget for statistikken inngår også virksomhetenes innrapportering til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret). Oppdateringer blir gjort i slutten av hvert kvartal.

Ikke IA-virksomhet ennå? Alle virksomheter kan bli en IA-virksomhet ved å tegne en samarbeidsavtale med NAV. Ta kontakt med NAV arbeidslivssenter i ditt fylke, eller les mer på nav.no/ia/.

Krav for bruk av tjenesten

Fra 15. april 2013 er det rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester» som gir tilgang til Sykefraværsstatstikk for IA-virksomheter. Brukere som allerede har rollen «NAV Sykefravær» vil ha tilgang til tjenesten gjennom denne rollen fram til 1. august 2013.

For å ha tilgang til tjenesten etter 1. august 2013 må du ha rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester», eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du bruke siden Tilgangsstyring. NAV anbefaler bruk av enkeltrettighet for tilgangsstyring av tjenesten (se veiledning).

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Faglig brukerstøtte

NAV Arbeidslivssenter i ditt fylke

 

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.