Hovedinnhold
Skriv ut

Sykefraværsstatistikk for IA-virksomheter 

Tjenesten er tilgjengelig for alle IA-virksomheter og viser sykefraværet i din virksomhet. Du kan også sammenligne sykefraværet med andre virksomheter i for eksempel samme næring eller sektor.

Kort om tjenesten

Statistikken er basert på legemeldt sykefravær i alle virksomheter. Egenmeldinger er ikke en del av denne statistikken. I beregningsgrunnlaget for statistikken inngår også virksomhetens innrapportering til A-ordningen. Oppdateringer blir gjort hver måned.

Ikke IA-virksomhet ennå? Alle virksomheter kan bli en IA-virksomhet ved å tegne en samarbeidsavtale med NAV. Ta kontakt med NAV arbeidslivssenter i ditt fylke, eller les mer på nav.no/ia/.

Krav for bruk av tjenesten

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Helse-, sosial- og velferdstjenester», eller tilgang via lokal rolle eller enkeltrettighet.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du bruke siden Profil, roller og rettigheter

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

NAV Arbeidslivssenter i ditt fylke

 

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.