Hovedinnhold
Skriv ut

Sykmelding – Oppgi nærmeste leder med personalansvar 

Kort om skjemaet

NAV trenger informasjon om hvem som følger opp den ansatte, det vil si den nærmeste lederen med personalansvar. Hensikten er at NAV skal kunne bli mer presis i kontakten hvis det oppstår behov for samarbeid underveis i fraværet.

Kontaktinformasjon til nærmeste leder gjør også at NAV kan tilby bedre oppfølgingstjenester i fremtiden etter hvert som den digitale tjenesten utvikles.
Dersom opplysningene endrer seg, må det sendes inn et nytt skjema. Dette gjøres ved å hente opp skjemaet under Arkivert og lage ny kopi. 

Rettighet

Tjenesten krever at du logger inn på sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Tjenesten krever at du har en eller flere av følgende roller i enhetsregisteret:

  • daglig leder / administrerende direktør
  • styrets leder
  • innehaver
  • komplementar
  • deltaker med delt ansvar
  • deltaker med fullt ansvar
  • bestyrende reder
  • norsk representant for utenlandsk enhet
  • bostyrer

En av disse kan delegere tilgang til tjenesten «Sykmelding - Oppgi nærmeste leder med personalansvar» til andre personer i virksomheten. Hvis de som får en slik tilgang samtidig har rollen «tilgangsstyring», kan de delegere tilgangen til tjenesten «Sykmelding - Oppgi nærmeste leder med personalansvar» videre.

Du kan se om du har  riktig rolle eller enkeltrettighet  ved å trykke  på fanen Profil, roller og rettigheter  og velge «Skjema og tjenester du har rettighet til».

Hvem skal levere

Skjemaet skal leveres av den som har tilgang til sykmeldingene og som skal gi NAV informasjon om hvem som følger opp den sykmeldte.

Skjemaet leveres inn ved forespørsel (kommer i meldingsboksen) eller når det er endringer i hvem som har personalansvar.

Innlevering

Skjemaet har ingen frist.

Lovhjemmel

Hjemmelsgrunnlaget for å kunne hente ut opplysninger om hvem som er nærmeste leder utledes av folketrygdlovens bestemmelser og personopplysningsloven § 8 bokstav e.

Folketrygdloven.

Personopplysningsloven.

Skjema-/tjenesteeier

Faglig brukerstøtte

Telefon: 55 55 33 36

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.