Hovedinnhold
Skriv ut

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. NVE skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, arbeide for en effektiv kraftomsetning og kostnadseffektive energisystemer og bidra til en effektiv energibruk.

På NVEs nettsider finner du blant annet flomsonekart, konsesjonshavere på energiområdet og oversikt over forsknings- og utviklingsprosjekter hvor NVE er involvert. Fra nettsidene får du også tilgang til et geografisk oppslagsverktøy med NVE sine fagtemaer (NVE Atlas).

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Avgift for damtilsyn - korreksjonsskjema Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0019 () Damdatabasen SIV Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
() Energimerking av boliger og bygninger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0012 () Innrapportering om status og planer for utrulling av AMS Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0020 () Innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0013 () Melding om elsertifikatplikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0024 () Melding om idriftsettelse av vindturbiner Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0018 () Melding om idriftsettelse nye vannkraftverk eller opprustings- og utvidelsestiltak i eksisterende kraftverk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Overføringstariffer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0022 () Rapportering av opplysninger om plan for håndtering av mer- og mindreinntekt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0011 () Søknad om godkjenning av produksjonsanlegg for elsertifikatordningen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0002 () Søknad om konsesjon for omsetning av elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0001 () Søknad om opprinnelsesgarantier Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0014 () Søknad om unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsskjema for godkjenning av personell som skal prosjektere og/eller revurdere vassdragsanlegg i klasse 3, 2 eller 1 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0025 () Teknisk anleggsregister for anlegg i regional- og sentralnett Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tillatelse til bygging og drift av elektrisk anlegg for energiproduksjon og energioverføring Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tillatelse til bygging og drift av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE-0008 () Økonomisk og teknisk rapportering for innehavere av omsetningskonsesjon for elektrisk kraft – «eRapp2» Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Publisert 02.07.2007