Hovedinnhold
Skriv ut

Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi 

Kort om skjemaet

Etter energiloven § 4-5 kreves det konsesjon for organisering og drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi. Markedsplassen for omsetning av elektrisk energi inngår som en del av infrastrukturen for kraftmarkedet. I dag er det Nord Pool Spot AS som er innehaver av markedsplasskonsesjonen. Spørsmål om konsesjonsordningen for organisert markedsplass kan rettes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Lovhjemmel

LOV 1990-06-29 nr 50: Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 4-5.